18mar2016

Oznaczenie towarów ważne dla kwiaciarni

W kwiaciarniach prowadzona jest sprzedaż detaliczna co oznacza, że klienci w takich miejscach są szczególnie chronieni. Prowadząc przedsiębiorstwo o takim charakterze należy zwracać uwagę na różnorakie szczegółowe rozwiązania prawne, które będą pokazywać jak musimy oznaczać towary na rynku detalicznym.

Naruszanie przepisów związanych z oznakowaniem towarów również, gdy chodzi o cenę może narazić podmiot na poważne konsekwencje. Niestety wielu przedsiębiorców w ogóle nie zwraca na to uwagi i potem w czasie kontroli inspekcji handlowej okazuje się, że obowiązki nie są wypełniane. Uwidacznianie cen Uwidocznienie ceny to jedna z podstawowych spraw, do których zobowiązany jest każdy przedsiębiorca.

Trzeba ukazywać ceną aktualną w momencie oferowania produkty. Musimy ją podawać jako cenę brutto, a więc powinna zwierać wszystkie elementy, które ją charakteryzują. Towar trzeba oznaczyć cenami na poszczególnych opakowaniach, tak by nie dało się pomylić. W kwiaciarni można także stosować oznaczenie na specjalnych wywieszkach, tabliczkach, gdzie będzie można nazwać produkt oraz podać cenę, tak by nie budziła ona żadnych wątpliwości.

Wywieszki umieszcza się tak, że powinny być widoczne dla klientów, bezpośrednio przy konkretnym towarze jakiego będą dotyczyć. Jeśli na wywieszkach znajdują się jakieś napisy to powinny być odpowiednio czytelne, tak by nie było żadnych wątpliwości konsumentów co do tego, jakie informacje się na nich znajdują. 

informacja dla klienta o kwiatachEksponując konkretny towar można dokładnie opisać co będzie zawierała cena na wywieszce, czy chodzi wyłącznie o pojedynczy kwiat czy całe opakowanie. Jeśli ceny nie są widoczne dla kupujących można będzie je umieścić w specjalnych cenniku, który powinien być udostępniony w takim miejscu, że klient ma do niego łatwy dostęp. Jeśli chcemy przeprowadzić jaką akcje promocyjną można ceny obniżyć, ale trzeba poinformować o tym klientów i również powiedzieć z jakiego powodu akcja jest prowadzona oraz czy może ona wpływać w jakieś mierze na jakość oferowanych kwiatów.

Zobacz również

Kwiaciarnie i pracownie florystyczne od zaplecza

Przeciętna osoba może mieć raczej nikłe pojecie odnośnie tego, czym różni się kwiaciarnia od pracowni florystycznej. Można się tego jednak łatwo domyślić. Kwiaciarnia to po prostu...